Biträdande rektor

 

Tjänstledig under hösterminen 2022

Jag heter Zandra Boivie och arbetar som biträdande rektor på Uppsävjaskolan. 

 Mitt uppdrag är att utveckla elevers lärande så att varje individ når sin fulla potential. Genom att ha ett inkluderande arbetssätt i skolan återspeglar vi det samhälle vi lever i, här finns en självklar plats för varje individ.  

Jag har digitalisering som mitt fokusområde och arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för elevers digitala lärande samt att förstå vilka hinder och möjligheter en digital värld erbjuder. 

På Uppsävjaskolan arbetar vi utifrån den värdegrund som vi vill skall bära det förhållningssätt vi har mot varandra här i vår verksamhet. Ett demokratisk förhållningssätt i skolan är en viktig fråga för mig och jag försöker att arbeta på ett sådant sätt att eleverna känner att de känslor, åsikter och tankar de uttrycker spelar roll. 

Tel :  018-7277400

         0724-682616

         zandra.boivie@uppsala.se

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: