Bio på höstlovet för fritids

Höstlov på fritids!
När det är lov brukar vi alltid hitta på något extra kul för de elever som är på fritids.
Detta höstlov har vi haft filmtema med utgångspunkt i vårt arbete med "Filmpedagogik" det material som Svenska filminstitutet tagit fram för skolan. https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/publikationer/filmpedagogik--sa-funkar-det_171127.pdf
På torsdagen besökte elever ifrån Svalan Filmstaden för att se film på Bio. Toystory 4 en mycket uppskattad film som blev ett bra underlag för vidare diskussion kring både dramaturgi och mice-en-scéne.

3 november 2019