Hbtq Diplomering

Uppsala kommuns elevhälsa är Hbtq diplomerad, mer information finns under länken.

                                            www.uppsala.se/hbtq

2 oktober 2017