INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAMÖTEN I SEPTEMBER

Du är varmt välkommen till höstens föräldramöte.

Mötet startar gemensamt för årskursen i musiksalen och därefter samlas ni i klassvis i respektive klassrum.

 

Åk.2 – måndag 7 september 18.30-20.00
 
Åk.3 – onsdag 9 september 18.30-20.00
 
F-klass – måndag 14 september  18.30-20.00
 
Åk.1 – onsdag 16 september 18.30-20.00 
 
Åk.4 – måndag 21 september 18.30-20.00 
 
Åk.5 – onsdag 23 september 18.30-20.00

18 juni 2020