Julavslutning och GOD JUL till er alla !

Måndag den 21 har vi terminsavslutning på skolan. Vi möts i idrottshallen för att dansa in julen och önska varandra en riktigt god jul. Varje klass har även en stund i klassrummet med lite julfika. Därefter tar fritidsverksamheten över för de elever som är inskrivna. Jag vill tacka alla elever, personal och föräldrar för en bra termin och ett gott samarbete. Välkomna tillbaka till vårterminen som för eleverna börjar måndagen den 11 januari 2016  08:15.

 

Julhälsning från

Katarina Lehrberg

Rektor Uppsävjaskolan

17 december 2015