Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten 2020 ?

Välkommen till öppet hus onsdagen den 15 januari 2020 kl.15.30-17.00
Då får du information, träffa personal och rundvandring på skolan

23 oktober 2019