Skolavslutning 2018

Skolavslutningar på Uppsävjaskolan tisdag den 12 juni 2018

Ni inbjuds att delta på elevernas skolavslutningar tisdagen den 12 juni. Våra två avslutningar sker i Sävja kyrka och eleverna samlas på skolgården för gemensamt avtåg till kyrkan innan avslutning. Mer information om vad som gäller för respektive årskurser får du via ditt barns lärare. Avslutningarna beräknas pågå 30–45 minuter.

Avslutning för årskurs 1, 2 och 4

Startar i Sävja kyrka kl. 08.45

Avslutning för F-klass, åk 3 och 5

Startar i Sävja kyrka kl. 09.45

Välkomna önskar elever och personal på Uppsävjaskolan.

 

1 maj 2018