Vykort till rektorn

Under första skolveckan har eleverna fått i uppdrag att skicka ett vykort till rektor Katarina. På vykortet har eleverna ritat och skrivit om vad de ser fram emot under det kommande läsåret. Många fina vykort med text och bild lämnades i rektorns brevlåda som stått utanför expeditionen under veckan. Vykorten har nu hängts upp utanför skolans bibliotek.

21 augusti 2020