Skolans kvalitetsarbete

Öppenhet, erfarenhet, höga förväntningar och samverkan är ledorden i vårt arbete för att våra elever ska få de bästa förutsättningarna till en optimal kunskapsutveckling.

Våra mål utifrån ett elevperspektiv:

Alla elever:

  • trivs och mår bra
  • når målen i alla ämnen
  • förbättrar årligen sina resultat
  • har huvudrollen i sitt och skolans arbete

Ständiga förbättringar av allt vi gör är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet och det gör vi enligt förbättringscykelns olika faser:

  • Planera - tillsammans identifierar vi och tar fram förbättringsförslag.
  • Gör - tillsammans genomför vi de föreslagna förbättringarna.
  • Analysera - tillsammans tar vi reda på om förbättringarna leder till bättre resultat.
  • Lär - tillsammans utvärderar och sprider vi förbättringarna i organisationen.Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolans kvalitetsarbete