Verksamhetsplan

Här kan du läsa mer om vår verksamhetsplan för läsåret. Där hittar du vår nulägesanalys och vilka förbättringsområden som utvecklingsarbetet riktas mot.

Uppsävjaskolan VP 2017.pdf (PDF, 738 KB)

Uppdaterad: