Verksamhetsplan

Här kan du läsa mer om vår verksamhetsplan för läsåret. Där hittar du vår nulägesanalys och vilka förbättringsområden som utvecklingsarbetet riktas mot.

Uppsävjaskolan VP 2019.pdf (PDF, 430 KB)Uppdaterad: