Årets arbeten i biblioteket

Arbeten i biblioteket – VT2021

Under vårterminen har vi haft ett tema kring Svenska Barnboksakademins internationella satsning: ”17 skäl för barnboken”.

”I sin senaste version finns 17 skäl för barnboken som utställningen En hyllning till barnboken - 18 snygga affischer att hänga på väggen i bibliotek, skolor och regeringskanslier. Utställningen översätts kontinuerligt till fler och fler språk och sprids över världen via bland annat Svenska Institutet.”

På Uppsävjaskolan fick varje klass en uppgift att utföra som handlade om att i bild och form uttrycka ett av dessa skäl för barnboken. Resultatet sattes upp på klassens fönster och till skolans kulturdag kunde alla elever ta del av utställningen. Vi har också ramat in alla ”17 skäl för barnboken” och hängt upp dessa tavlor i anslutning till skolbiblioteket.

Här är 17 skäl för barnboken i sin helhet:

1. Boken kan få oss att skratta och gråta, den kan trösta och visa oss nya möjligheter.

2. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt ordförråd.

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.

4. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger oss något att tänka vidare på.

5. Boken ger oss begrepp att tänka med, den vidgar vårt medvetande och vår värld.

6. Boken ger oss kunskap om natur, teknik och historia, om andra länder och andra sätt att leva.

7. Boken låter oss vara någon annan. Det tränar vår förmåga till medkänsla och empati.

8. Boken får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang.

10. Boken kan visa oss att det mesta kan ses från olika håll.

11. Boken stärker vår självkänsla när vi upptäcker att det finns andra som tänker och känner som vi.

12. Boken hjälper oss att förstå att vi både är lika och olika.

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma.

14. Boken är en del av kulturarvet. Den ger oss gemensamma läsupplevelser och referensramar.

15. Den höglästa boken är en mötesplats för barn och vuxna.

16. Barnboken låter oss möta olika konstformer som illustration, fotografi, poesi och dramatik.

17. Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker livet ut.

 

Uppdaterad: