Kris och Beredskap

Ibland kan saker inträffa som ställer extra stora krav på skolans agerande. I planen nedan har vi tänkt igenom och dokumenterat hur skolan ska förhålla sig och agera i dessa situationer. Varje händelse är naturligtvis unik men planen är ett stöd för oss.

Uppdaterad: