Social utveckling-fritidshem

I fritidshemmens verksamhet får eleven stöd och utmaningar att utveckla kunskaper och sociala förmågor. Du kan läsa mer om fritids arbete i dokumentet nedan.

Planeringsmall social utveckling fritids 150628.pdf (PDF, 370 KB)

Uppdaterad: