Trygga, roliga raster !

Här har ni oss –Anette, Tomas och Karin –

rastpedagoger på Uppsävjaskolan.

 Ni hittar alltid någon av oss ute på rasterna.

Vårt mål med verksamheten är att fånga in de elever som har svårt att hitta på något att göra på rasten. Vi erbjuder aktiviteter som passar för hela åldersspannet på skolan.

  • låda för hästskötsel som kan användas vid spiltorna
  • musik på gården
  • hopprepslekar
  • dragkamp.
  • tipspromenader
  • ett lekotek fyllt med lekmaterial
  • pingisrum för åk 5 (vintertid)
  • utepingis
Uppdaterad: