Åk 3

  

Mia Mårtensson :  speciallärare, 
Louise Andersson : lärare åk3  (3b sv. ma. so. eng. 3a eng.)
Hala Alwani : lärare åk 3  ( 3ab tk. no.)
Frida Bergström : lärare åk 3  ( 3a sv. ma. bl. so. 3b bl.)
Reber Jamshir : fritidspersonal 
Cim Hagström : elevstöd/fritidspersonal 
Lennart Jansson : fritidspedagog

Ej med på bild :
Jenny Brodin : fritidspersonal
Yvonne Palm Lebel : lärare åk 3  musik
Fredrik Brinck Eriksson : lärare åk 3  idrott
Anette Hallén :  lärare slöjd åk 3
Tina Säfström : lärare slöjd åk 3

Uppdaterad: