Inskolning förskoleklass

Här finns information inför inskolning och start i förskoleklass 
i augusti 2018

Informationsbrev till de elever som fått plats i förskoleklass skickas ut under mars

Informationsmöte för föräldrar onsdagen den 23 maj kl.18.00 - 19.00 i samlingssalen/musiksalen

Inskolningsdagar är torsdagen den 16 augusti och fredagen den 17 augusti

Skolstart för alla elever är måndagen den 20 augusti

Nedan finns viktiga dokument

Rutiner gruppindelning f-klass (PDF, 126 KB)

Tider för inskolning läggs ut senare

Överlämnandeprocess f-klass 2018.pdf (PDF, 123 KB)

Bornholmsmodellen (PDF, 36 KB)

Skoldagen pågår mellan 8.30 - 13.30

Före och efter skoldagen finns fritidsverksamhet för alla inskrivna barn

Fritids öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 17.30. Samma telefonnummer som nedan (lämna ett meddelande om vi inte svarar)
 
Telefonnummer
 Förskoleklassen  
 018-727 74 25   072-584 83 88

Sjukanmälan
Skola24 -  tel.  0515 -777 601 
  
Viktigt:
Se till att ert barn har ombyteskläder och lämpliga kläder för utevistelse.  
Märk alla kläder så hamnar de på rätt plats

Om du har frågor som rör start i förskoleklass kan dessa e-postas till någon av förskollärarna nedan:

karin.martensson@skola.uppsala.se

kim.stromberg@skola.uppsala.se

linda.danielsson@skola.uppsala.se

mia.steffner@skola.uppsala.se

11 januari 2018