Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet är en del av barnens hela dag i skolan från förskoleklass till årskurs 3. Under loven pågår fritids hela dagen med tid för lek och aktiviteter såsom utflykter. Fritidshemmets främsta styrdokument är skollagen och läroplanen som vi tolkar i vår handlingsplan.

 

 Lisa läser duktigt.

 

  

Vi vill ge våra fritidsbarn

omsorg och trygghet

en meningsfull fritid

stöd i utvecklingen

delaktighet och inflytande

social kompetens

 Humlan Förskoleklass  (Stängningsavd.)

 018-727 74 25   

 SMS: 072-584 83 88       

 Fritids Linnean åk 1  ( Öppningsavd.)

018-727 74 36   

SMS: 072-584 83 90  

Fritids Svalan åk 2

018-727 74 21

SMS: 072-584 83 85

Fritids Botanicus åk 3

018-727 74 35

SMS :  072-584 83 89

 

       

Det är också på dessa nummer du sjukanmäler när skolan är stängd.Du ska alltså inte använda skola24, utan ringer direkt till fritidsavdelningen 

Fritidshemmens öppettid är kl. 7.00 till 17.30. Vi har öppet under skolans lovdagar och beroende på antal barn under ett lov kan avdelningarna ibland arbeta tillsammans              

 

Uppdaterad: