Svalan - åk 2

 

Välkommen till fritidsavdelningen Svalan!

 Vi som arbetar här heter Ara Sarkisian, Tomas Andersson och Kim Strömberg. Fritidshemmet Svalan erbjuder verksamhet för elever i åk 2. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Vill ni nå oss finns vi på följande telefonnummer; 018-727 74 21 eller mobilnr: 072-584 83 85

 

          

Uppdaterad: