Humlan - åk 3

  

Välkommen till ett nytt läsår hos oss på fritids Humlan!Under läsåret 17/18 har vi som målsättning att fortsätta erbjuda frivilliga aktiviteter såväl inne som ute. Vi kommer att variera utbudet av aktiviteter på Humlan för att möta elevernas olika intressen.  Eleverna kommer få möjligheter att vara med och bestämma aktiviteter.  Vi kommer också fortsätta jobba med vår värdegrund och denna termin särskilt med ansvar.Vi följer måldokument för fritidshemmen inom Vård o bildning i Uppsala Kommun.

Vi ses!

Lelle, Ara, Kim och Veronica.

 Telefon: 018-727 74 21

Sms: 072-5848385                          veronica.alba@skola.uppsala.se

21 augusti 2017