Svalan - åk1

 

Välkommen till fritidsavdelningen Svalan!

Vi som arbetar på Svalan heter Ara Sarkisian, Ann-Cathrin Englin och Kim Strömberg.
Under läsåret 18/19 har vi även förstärkning av Bahram Borna och Samer Alsaydal.

Fritidsavdelningen har öppet från klockan 07:45 till klockan 16:45, under övriga öppettider hänvisar vi till avdelning Botanicus (åk 2).
Svalan fritidsavdelning når ni via telefonnummer  018-727 74 21 eller mobilnummer 072-584 83 85 Personalen kan även nås via e-post :

Ara                      ara.sarkisian@skola.uppsala.se

Kim                     kim.stromberg@skola.uppsala.se

Ann-Cathrin        ann-cathrin.englin@skola.uppsala.se

Tillsammans med eleverna arbetar vi aktivt för att skapa en trivsam miljö där trygghet, demokrati och lärande står i fokus. Vi erbjuder aktiviteter där eleverna får prova på olika former av skapande, idrott, lek, och naturupplevelser. Vi vill även ge stort utrymme för den fria leken som är mycket betydelsefull för individen och gruppens vidare utveckling och lärande.

En vecka på Svalan kan se ut så här :

Ca 14:00 Samling/upprop i respektive klassrum
Ca 14:05 Mellanmål på Gyllene gaffeln, undantag fredagar då vi äter mellanmål utomhus
Ca 14:15 Utevistelse för samtliga oavsett väder
Ca 15:00 Fritids erbjuder en organiserad aktivitet. Mer info kommer senare
Ca 15:50 Fri lek på avdelningen
Ca 16:50 Avdelningen stänger verksamheten och tillsammans med personalen går eleverna till
                stängningsavdelningen Botanicus

 

          

Uppdaterad: