Linnéan - åk 1

  

Hej och välkomna till Linneans fritidshem. Vi som arbetar här är Ann-Cathrin Englin, Veronica Alba och Pathric Eriksson. Under året kommer vi att arbeta med olika kreativa skapande projekt och pyssel, vistas utomhus i skogen och på vår gård, nyttja idrottshallen för fritidsgympa och arbeta för att eleverna skall få vara med och påverka innehållet under sin tid på fritids. 

 

 

Uppdaterad: