Linnéan - åk 2

Välkommen till fritids Linnéan.

  

Vi som arbetar på Linnéans fritidsavdelning är Tomas Andersson, Jenny Brodin,  Reber Jamshir och Pathric Eriksson. Vi kommer att erbjuda glädjefyllda och varierande aktiviteter där vi tar fasta på barnens intresse.

018-727 74 36   

SMS : 072-584 83 90            patric.eriksson@skola.uppsala.se

1 september 2017