Fritidsavdelningar

Fritidshemmets verksamhet är en del av barnens hela dag i skolan från förskoleklass till årskurs 3. Under loven pågår fritids hela dagen med tid för lek och aktiviteter såsom utflykter. Fritidshemmets främsta styrdokument är skollagen och läroplanen.

            

Linnean åk  1   

Tel : 018-727 74 36

SMS :072 - 584 83 90

Botanicus  åk 2 (öppningsavd.) 

Tel :  018 - 727 74 35 

SMS :  072 - 584 83 89

Humlan åk 3

Tel :  018 - 727 74 25

SMS : 072 - 584 83 88

Svalan  Förskoleklass  (Stängningsavd.)

Tel: 018 - 727 74 21

SMS : 072 - 584 83 85

Om du anmält att ditt barn ska vara på fritids under lovdagar och sedan ditt barn blir sjuk eller frånvarande av annan orsak ska du via Skola 24 Fritids meddela frånvaron. 

Fritidshemmens öppettid är kl. 7.00 till 17.30. Vi har öppet under skolans lovdagar och beroende på antal barn under ett lov kan avdelningarna ibland arbeta tillsammans.              

 

 

 

Uppdaterad: