Kurator

 Anette Ragnarsson 2022.jpg

Jag heter Anette Ragnarsson och arbetar som kurator på Uppsävjaskolan. Mitt övergripande uppdrag är att stödja lärandet i skolan genom att undanröja hinder för elevers lust att lära och utvecklas samt  bidra till en trygg och trivsam miljö som främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för varje elev. 

Mitt arbete kan bestå av
-förebyggande insatser som samtal kring värdegrund, jämställdhet, våld eller droger.
-behandlande kring aktuella problem som stör arbetsron i klassen, t ex om kränkningar, oro inför framtiden, samarbetssvårigheter eller bristande självkänsla.

Jag ingår i skolans elevhälsoteam och i IBIS-teamet (Inkluderande beteendestöd i skolan).

Ni når mig enklast genom mail  anette.ragnarsson@uppsala.se 

Uppdaterad: