Skolsköterska

Jag heter Chatarina Ljungberg och är skolsköterska på Uppsävjaskolan.

Jag är på skolan tisdag, onsdag, torsdag och fredag.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk 2 och åk 4.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör sig om barn och ungas hälsa.

Elevhälsan är frivillig och en resurs för familjen. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande från förälder/vårdnadshavare efterfrågas för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för skolrelaterade problem.
Skolläkaren hos oss heter Louise Diös

Som skolsköterska ingår jag även i elevhälsoteamet tillsammans med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog och rektor.

Kontakta mig:

Postadress: Elevhälsan, Uppsävjaskolan, Akademivägen 2 757 56 Uppsala

Telefon: 018-727 74 37 eller mobil 0725 – 84 83 91

Mail: chatarina.ljungberg@uppsala.se

Användbara telefonnummer:

Sjukvårdsrådgivningen: 1177

 

Uppdaterad: