Skolpsykolog

Mitt namn är Anna-Carin Carlsson och jag arbetar som psykolog på skolan och ingår i skolans elevhälsoteam. I mitt arbete ger jag stöd till framför allt personal via handledning i syfte att skapa förståelse för elevers lärande och utveckling. Vårdnadshavare är också välkomna att vända sig till mig för hjälp i frågor som rör elevens psykiska hälsa relaterat till situation i skolan.

Om du vill få kontakt med mig gör du detta enklast genom att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Tfn: 018-727 52 56

Uppdaterad: