Rektor

 Katarina Lehrberg 2022.jpg

Jag heter Katarina Lehrberg och är rektor för Uppsävjaskolan.  Mitt uppdrag som rektor handlar ytterst om att tillsammans med elever, personal och föräldrar skapa en skola som alltid sätter elevens lärande i centrum. En trygg skolmiljö där elever känner sig lyssnade till är en viktig förutsättning för en god lärandemiljö. På Uppsävjaskolan arbetar vi ständigt utifrån vår likabehandlingsplan för att alla ska trivas. Skolan är en plats där många barn från vårt område möts. Vi lär oss att förstå och stötta varandra och att hantera både motgång som framgång.

På Uppsävjaskolan har vi höga förväntningar både kring hur vi bemöter varandra och att alla elever ska lyckas i sitt lärande. Med höga förväntningar medföljer att vi sätter in tidiga insatser då vi bedömer att elever behöver särskilt stöd. Vi vill i samverkan med föräldrar och elev hitta rätt metoder så att alla elever lyckas i sitt skolarbete.

Skolans resultat i nationella prov samt i elevenkäter ger oss ett kvitto på att våra elever når skolans mål, känner sig trygga och trivs

Tel : 018-727 73 90

         073-809 18 04

        katarina.lehrberg@uppsala.se

Uppdaterad: