Kalendarium för föräldrar

Vårterminen 2020

Skolstart: torsdag 9 januari

Öppet hus inför val till förskoleklass hösten 2019, onsdag 15 januari kl.15.30-17

Utvecklingssamtal v.4 – v.8. 

Sportlov: måndag 17 februari – fredag 21 februari (vecka 8)

Nationella prov för åk 3, 9 mars – 15 maj. Ingen ledighet beviljas denna period.

Påsklov: måndag 6 april – måndag 13 april (vecka 15)

Lovdagar: Valborg och första maj: torsdag 30 april–fredag1 maj

Fritidshemmets dag tisdag 5 maj

Lovdagar kristi himmelfärd: torsdag 21 maj – fredag 2 maj

Kulturdag fredag 15 maj

Karuselldag onsdag 20 maj på förmiddagen. Då får elever som ska börja i förskoleklass nästa läsår besöka Uppsävjaskolan och träffa klasskamrater och mentorer och elever i åk 5 får besöka sin nya skola.

Omdömen i Unikum åk 1 – åk 5 klara 29 maj

Terminsavslutning: tisdag 9 juni

Planeringsdag 12 juni, fritids stängt

Sommarfritids v.28 – v.31 på Stordammen skola, gemensamt fritids för fler skolor.

Fritids stängt 10 och 11 augusti med anledning av personalens fortbildning

Höstterminen börjar måndag 17 augusti

 

Uppdaterad: