Kalendarium för föräldrar

Vårterminen 2020

Sommarfritids v.28 – v.31 på Stordammen skola, gemensamt fritids för fler skolor.

Fritids stängt 10 och 11 augusti med anledning av personalens fortbildning

Höstterminen börjar måndag 17 augusti

 

Uppdaterad: