Kalendarium för föräldrar

Vårterminen 2019

Nationella prov för åk 3, 11 mars – 17 maj. Ingen ledighet beviljas denna period.

Påsklov: måndag 15 april – måndag 22 april (vecka 16)

Lovdagar: Valborg och första maj: tisdag 30 april–onsdag 1 maj

Lunsenloppet och fritidshemmets dag tisdag 14 maj

Lovdagar: torsdag 30 maj – fredag 31 maj

Kulturdag fredag 17 maj

Karuselldag onsdag 22 maj på förmiddagen. Då får elever som ska börja i förskoleklass nästa läsår besöka Uppsävjaskolan och träffa klasskamrater och mentorer och elever i åk 5 får besöka sin nya skola.

Omdömen i Unikum åk 1 – åk 5 klara 29 maj

Lovdagar: Nationaldagen: torsdag 6 juni och fredag 7 juni

Terminsavslutning: onsdag 12 juni, alla föräldrar bjuds in.

Planeringsdag 14 juni, fritids stängt

Sommarfritids v.27 – v.30 på Uppsävjaskolan, gemensamt fritids för fler skolor.

Höstterminen börjar måndag 19 augusti

 

 

Uppdaterad: