Start i förskoleklass

Här hittar du information inför start i förskoleklass 2024

När skolvalet genomförs kommer du i början av mars att få besked om skolplacering och därefter ett brev från rektor med information. Vill du redan nu ha lite koll kan du hitta mer om skolvalet här:  https://www.uppsala.se/skolval ,

Om du, efter att du nåtts av besked om skolplacering, önskar lämna information angående att ditt barn har särskilda behov så kontaktar du rektor Katarina Lehrberg  katarina.lehrberg@uppsala.se  och bokar in ett möte. Det är ofta bra om även nuvarande personal som möter ditt barn på förskolan deltar på mötet för att berätta om hur de arbetat för att ge goda förutsättningar för ditt barn. 

Inskolning och fritidsplats

Om ditt barn behöver fritidsplats måste det anmälas i ebarnungdom, läs mer via länken ovan. Förskoleklassen tider är 8.15-14.00. Fritidshemmet är öppet 07.00-17.30. Det är viktigt att du anmäler om plats på fritids i god tid och senast den 15 juni för att vara garanterad en plats till skolstart.

Filmen här nedan vänder sig till dig som är förälder och där informerar vi mer om året i förskoleklass. 

Besöksdag
Tisdag den 4 juni 09.00 eller 14.00
är alla blivande förskoleklasselever välkomna att besöka skolan tillsammans med en förälder. Ni väljer vilken tid som passar er bäst och samling sker vid sandlådan på skolgården. Vi kommer visa skolan samt ha en kortare samling i klassrummet. Besöket är i första hand till för barnet. Information som du som förälder behöver få hittar du istället via denna sida samt på det föräldramöte som sker inskolningsdagen i augusti.

Inskolning sker måndag den 19 augusti. Mer detaljerad info ang inskolningen hittar du i dokument nedan.

Om ditt barn är anmält till fritids och du behöver använda fritidsplatsen innan skolningsdagen så måste du kontakta oss och meddela det. Det gör du via mail till ansvarig för fritidsverksamheten här på skolan Rosario Vega. rosario.vega@uppsala.se Fritidshemmet är stängd för planering 15 och 16 augusti.

Behovsanpassade måltider

För att få anpassade måltider krävs en medicinsk orsak som grundar sig på ett utlåtande utfärdat av läkare eller dietist. Blanketten hittar du här och kontakta skolsköterskan vid frågor. Det är viktigt att du ordnar detta innan skolstart så att ditt barn får rätt kost.

Om eleven har behov av anpassade måltider med anledning av etiska eller religiösa skäl så hänvisas till befintlig meny där alternativ kost finns.

Inskolningssamtal och föräldramöte

Under första delen av hösten kommer du bjudas in till inskolningssamtal och föräldramöte. 

Utveckling

Under året i förskoleklass kommer ditt barn att få utveckla sin språkliga och matematiska förmåga samt arbeta utifrån olika teman. Mycket tid ägnas även att skapa nya kamratrelationer och att utveckla förmågan att samspela med andra i mindre och i större grupper. Om du vill läsa mer i den läroplan som vi arbetar utifrån så hittar du det här. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Året i förskoleklass är obligatoriskt, det vill säga skolplikt råder. Det innebär att ditt barn ska delta alla dagar i undervisningen här 08.15-14.00 och att du måste ansöka om ledighet om det av någon anledning blir aktuell.

Vid sjukdom

Om ditt barn blir sjuk så anmäler du det under skolveckor till frånvarosystemet Skola 24 på 0515-777 601 före 08.00 och under lov direkt till fritidsavdelningen . Du kan även via vår hemsida logga in i Skola 24 och där anmäla frånvaro digitalt.  https://uppsala-sso.skola24.se/


Viktig information

Språkutvecklande arbetssätt:  Spåkutvecklande arbete, Bornholmsmodellen.pdf (PDF, 1 MB) 

Matematik:  Matematik i f-klass.pdf (PDF, 266 KB)

Så skapar vi grupper :   Skapa grupper till förskoleklass.pdf (PDF, 353 KB)

Inskolningstider: Inskolning augusti 2024 (PDF, 97 KB)

Anmälan till modersmålsundervisning hittar du under blanketter . Anmälan ska lämnas till skolan senast 9 juni.

Uppdaterad: