Start i förskoleklass

Här hittar du information inför start i förskoleklass

När skolvalet är genomfört kommer du i början av mars få besked om skolplacering och därefter ett brev från rektor med information. Vill du redan nu ha lite koll kan du hitta mer om skolvalet här: https://www.uppsala.se/skolval,

Om du, efter att du nåtts av besked om skolplacering, önskar lämna information angående att ditt barn har särskilda behov så kontaktar du rektor Katarina Lehrberg: katarina.lehrberg@uppsala.se  och bokar in ett möte. Det är ofta bra om även nuvarande personal som möter ditt barn på förskolan deltar på mötet för att berätta om hur de arbetat för att ge goda förutsättningar för ditt barn. 

Inskolning och fritidsplats

Om ditt barn behöver fritidsplats måste det anmälas i ebarnungdom. Förskoleklassen tider är 8.15-14.00. Fritidshemmet är öppet 07.00-17.30. Det är viktigt att du anmäler om plats på fritids annars är det förskoleklassens tider som gäller för ditt barn.

Ta del av filmerna nedan för att få information om året i förskoleklass. Den längre filmen (ca 20 minuter) vänder sig till dig som förälder och den kortare är till för ditt barn. 

 

Inskolning sker den 16 och 17 augusti. Mer detaljerad info ang inskolningen hittar du i dokument nedan.

Om ditt barn är anmält till fritids och du behöver använda fritidsplatsen innan inskolningsdagarna så måste du kontakta oss och meddela det. Det gör du via mail till ansvarig för fritidsverksamheten här på skolan Rosario Vega. rosario.vega@uppsala.se 
Fritids är stängt för planering 12 och 13 augusti.

Behovsanpassade måltider

För att få anpassade måltider krävs en medicinsk orsak som grundar sig på ett utlåtande utfärdat av läkare eller dietist. Kontakta skolsköterska Chatarina Ljungberg för blankett. 

Om eleven har behov av anpassade måltider med anledning av etiska eller religiösa skäl så hänvisas till befintlig meny där alternativ kost finns.

Inskolningssamtal och föräldramöte

Under första delen av hösten kommer du bjudas in till inskolningssamtal och föräldramöte. 

Utveckling

Under året i förskoleklass kommer ditt barn att få utveckla sin språkliga och matematiska förmåga samt arbeta utifrån olika teman. Mycket tid ägnas även åt att skapa nya kamratrelationer och att utveckla förmågan att samspela med andra i mindre och i större grupper. Om du vill läsa mer i den läroplan som vi arbetar utifrån så hittar du det här. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Året i förskoleklass är obligatoriskt, det vill säga skolplikt råder. Det innebär att ditt barn ska delta alla dagar i undervisningen här 08.15-14.00 och att du måste ansöka om ledighet om det av någon anledning blir aktuellt.

Vid sjukdom

Om ditt barn blir sjuk så anmäler du det under skolveckor till frånvarosystemet Skola 24 på 0515-777 601 före 08.00 och under lov direkt till fritidsavdelningen. Du kan även via vår hemsida logga in i Skola 24 och där anmäla frånvaro digitalt. https://uppsala-sso.skola24.se/Viktig information

Språkutvecklande arbetssätt: Spåkutvecklande arbete, Bornholmsmodellen.pdf (PDF, 1 MB) 

Matematik: Matematik i f-klass.pdf (PDF, 266 KB)

Så skapar vi grupper :  Skapa grupper till förskoleklass.pdf (PDF, 353 KB)

Inskolningstider : Information inskolningstider (PDF, 118 KB)  

Anmälan till modersmålsundervisning hittar du under blanketter. Anmälan ska lämnas till skolan senast 8 juni.

Uppdaterad: