Raster på Uppsävjaskolan

Rasten är viktigare än något annat! 
Här på Uppsävjaskolan har vi med utgångspunkt i vårt främjande av elevmedverkan och studiero aktivt valt att arbeta med rasten som ett verktyg. Detta för att skapa goda relationer mellan elever och elever och medarbetare. Genom våra tre rastpedagoger Anette, Lennart och Tomas skapar vi trygga, välordnade och pedagogledda aktiviteter på rasterna. Detta gör att elever inkluderas och engageras i projekt och lekar på ett mer naturligt sätt. Att var fysiskt aktiv på rasten ger kroppen energi och det blir lättare för eleverna att delta fokuserat i undervisningen.  

Till sin hjälp har rastpedagogerna också kamratstödjarna en grupp elever ifrån åk 3-5 som har en särskild uppgift att arbeta inkluderande och stödjande för andra elever. 

 


En snöfattig vinter har gjort att alla de som arbetar med rasten som fokus har behövt tänka ett varv extra. Stort fokus har legat på rörelse denna omgång och på fredagar gäller det att vara på topp då är det nämligen tipspromenad med kluriga frågor som står på agendan. Längre fram i vår blir det turneringar av alla de slag och en hopprepsutmaning väntar så fort gruset sopats undan. 

Skolverket har i sin skrift  https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-studiero/goda-relationer-mellan-elever-framjar-trygghet-och-studiero försökt att lyfta fram goda exempel på vad som kan ses som främjande både på grupp- och individnivå. 

 

12 maj 2022