Åk 4

Välkomna till årskurs 4

Vi som arbetar med årskurs 4 är Ulrika Manders, Karin Jonsson, Frida Bergström, Lena Valberg Kalantar, Pia Wennerstrand, Helena Frängsmyr och (Linda Gustafsson, ej med på bild)

Idrottslärare är Fredrik Brinck- Eriksson, slöjdlärare Anette Hallén och Tina Säfström och musiklärare Yvonne Palm Lebel.

29 augusti 2017