Förväntansdokument

Läs mer om vilka förväntningar som finns på alla parter (skola, vårdnadshavare och elev) som ska samverka så att skolgången fungerar på bästa sätt för eleverna. 

Förväntansdokument (PDF, 131 KB)

Uppdaterad: