Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Inför varje nytt läsårs använder vi de olika kartläggningar som gjort för att se vilka områden som skolans likabehandlingsarbete ska riktas mot. 

Mer om skolans arbete mot kränkningar och diskriminering kan du läsa här.

Plan mot kränkningar och diskriminering 2021-2022 (PPTX, 364 KB)

Uppdaterad: