Frånvaroanmälan Skola24

Frånvaroanmälan går att göra direkt i Skola24 eller i Skola24 mobilapp.
Frånvaroanmälan kan göras del av dag, heldag eller upp till 5 dagar framåt.
Det går också att göra frånvaroanmälan för heldag på telefon 0515-77 76 01.
För telefonanmälan krävs inget användarkonto.

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak ska du meddela detta till din mentor.

Vi vill gärna att du ringer före kl.8 så vi vet innan skolan startar att eleven är hemma och är sjuk. Ni måste ringa in för varje ny sjukdag.
Om samtalet rings efter kl.12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron på nästkommande dag.

Vi är med i ett gemensamt system för alla skolor inom Uppsala kommun för att digitalisera sjukfrånvaron och på så sätt få gemensam statistik.

 

 

Uppdaterad: