Sjukanmälan

Ring 0515-777 601 när du behöver anmäla frånvaro och knappa in elevens personnummer.

Vi vill gärna att ni ringer före kl 8.00 så vi vet innan skolan startar att eleven är hemma och sjuk. Ni måste ringa in för varje ny sjukdag (är ert barn sjukt tre dagar så måste ni ringa tre ggr). Om samtalet rings efter kl 12.00 så registreras samtalet och sjukfrånvaron på nästkommande dag.

Vi är med i ett gemensamt system för alla skolor inom Uppsala kommun för att digitalisera sjukfrånvaron och på så sätt få gemensam statistik

 

Uppdaterad: