Ny konst på Uppsävjaskolan

Kort text om konstkollektionen på Uppsävjaskolan
Konsten som nu sitter uppe på Uppsävjaskolan har valts ut med omsorg i ett sammarbete mellan kulturförvaltningen på Uppsala kommun och elever och lärare skolan. Arbetet med konstkollektionen började med ett möte med Uppsävjaskolans konstkommitté, vilken bestod av lärare och elever från skolan. Under mötet kunde några stödord skrivas ner från vad eleverna var intresserade av att ha för typ av konst och vilka ord de kopplade till sin skola. Det främsta ledordet blev natur i form av växter och djur, men även ledord som abstrakt konst. Skolan ligger i en naturskön miljö och i närheten av Linnés Hammarby där delar av Carl von Linnés livsverk finns representerat. Detta har gjort att natur är något som genomsyrat tanken bakom konstkollektionen. För att Uppsävjaskolan skulle kunna ha många konstverk kopplade till naturen men samtidigt ha en omväxlande konstkollektion har den utgått mycket från olika typer av material. Många olika material speglar även en bred syn på konst som inte endast något som någon målat med en pensel - utan kan innebära många olika material och tekniker. Konstverket av Fideli Sundqvist som är placerat framför ingången till personalrummet är exempelvis helt gjort i papper. Konstnären har skurit i ett svart papper och genom att lägga ett vitt papper bakom skapat ett konstverk med ett 3-dimensionellt djup. Att titta på konstverket är som en upptäcksresa där det finns många saker att upptäcka, allt från en badmintonboll till en människa som gömmer sig. Två textilkonstverk finns nu även uppsatta på skolan. Båda konstverken är vävar i två olika format och färger. En av vävarna sitter utanför syslöjdssalen och är blå och med kattdjur på, om det är lejon eller tigrar får man bestämma själv. Den andra textilen går i varmare toner av rött och orange och med ett motiv av människor som rider på hästar och två människor åker på ett hästsläp. Kanske är det Carl von Linné som är ute på en av alla sina upptäcktsresor? I korridoren finns ett konstverk av Ulla Fries som har tagit ett vardagligt föremål i form av en kotte och studerat den noga. Det är kanske inte så ofta som man tittar något från skogen och tittar på det så nära som Ulla Fries har gjort. Kanske ser man saker som man aldrig sett förut. Naturen är en spännande plats där det finns mycket att upptäcka, och förhoppningsvis går det att se i den konst som valts ut till Uppsävjaskolan.

7 mars 2017