Personal

Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Skolkurator
Anette Ragnarsson
Barnskötare
Ann-Cathrin Englin
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Förstelärare
Anna-Karin Fröberg
Lärare
Annika Hugardt
Fritidspraktikant
Mohammad Akbetar
Idrottslärare
Ara Sarkisian
Elevassistent
Björn Tillaeus
Lärare
Carl Roxå
Förstelärare
Camilla Sundell
Lärare ( tjänstledig )
Caroline Backlund
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Musiklärare
Clara Dahlgren
Lärare
Cristin Svedberg
Lärare
Daniel Nyman (tjänstledig)
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Gunilla Axelsson
Lärare
Hala Alwani
Lärare
Helena Frängsmyr
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Logoped
Helena Rommel
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Elevassistent
Joel Norlin
Lärare
Karin Jonsson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Elevassistent
Kristoffer Strömgård
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Fritidshemsassistent
Melissa Jakobsson
Lärare
Nazanin Lilja
Fritidshemsassistent
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare
Sissela Montas (tjänstledig)
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Veronica Alba
Musiklärare (tjänstledig)
Yvonne Palm Lebel
Biträdande Rektor
Zandra Boivie (tjänstledig)
Lärare
Åsa Björklin
lärare
Darivan Selim
Uppdaterad: