Personal

Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Skolkurator
Anette Ragnarsson
Barnskötare
Ann-Cathrin Englin
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Förstelärare
Anna-Karin Fröberg
Lärare
Annika Hugardt
Idrottslärare
Ara Sarkisian
Elevassistent
Björn Tillaeus
Förstelärare
Camilla Sundell
Lärare ( tjänstledig )
Caroline Backlund
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Cristin Svedberg
Lärare
Daniel Nyman
Lärare
Ellinor Holmberg
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Gunilla Axelsson
Lärare (tjänstledig)
Hala Alwani
Lärare
Helena Frängsmyr
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Logoped
Helena Rommel
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Elevassistent
Joel Norlin
Lärare
Karin Jonsson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Elevassistent
Kristoffer Strömgård
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Lärare
Nazanin Lilja
Fritidshemsassistent
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare
Sissela Montas (tjänstledig)
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Förstelärare och speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Veronica Alba
Musiklärare (tjänstledig)
Yvonne Palm Lebel
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Lärare
Åsa Björklin
Uppdaterad: