Personal

Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare/Förstelärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt

Kontakta oss

Idrottslärare
Ara Sarkisian
Elevassistent
Björn Tillaeus
Lärare/Förstelärare
Camilla Sundell
Lärare ( tjänstledig )
Caroline Backlund
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Cristin Svedberg
Lärare
Daniel Nyman
Lärare
Frida Bergström
Lärare (tjänstledig)
Hala Alwani
Lärare
Helena Frängsmyr
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Logoped (tjänstledig )
Helena Rommel
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Elevassistent
Joel Norlin
Lärare i förskoleklass
Julia Aali
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Lärare
Karin Jonsson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Elevassistent
Kristoffer Strömgård
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Logoped
Miranda Ragnarsson
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Lärare
Sabina Nilsson ( tjänstledig )
Lärare
Sissela Montas
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare/Förstelärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Veronica Alba
Musiklärare (tjänstledig)
Yvonne Palm Lebel
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Lärare
Åsa Björklin
Uppdaterad: