Personal

Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt
Fritidspedagog
Ara Sarkisian
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Idrottslärare
Fredrik Brinck
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare
Karin Jonsson
Förskollärare
Karin Mårtensson
Rektor
Katarina Lehrberg
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Vaktmästare/IT Ansvarig
Keith Lund
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marianne Johansson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Mia Steffner
Lärare
Mia Mårtensson
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Lärare/Fritidspedagog
Pia Wennerstrand
Fritidspersonal
Reber Jamshir
Fritidspedagog/samordnare
Rosario Vega
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Lärare/Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Fritidspersonal
Veronica Alba
Lärare
Helena Frängsmyr
Förskollärare
Caroline Backlund
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Lärare
Hala Alwani
Musiklärare
Yvonne Lebel Palm
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Åsa Björklin
Lärare
Daniel Nyman
Logoped
Helena Rommel
Elevassistent
Cim Hagström
Uppdaterad: