Personal

Slöjdlärare, textil
Adina Almén
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén, tjänstledig
Skolkurator
Anette Ragnarsson
Barnskötare
Ann-Cathrin Englin
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Förstelärare
Anna-Karin Fröberg
Lärare
Annika Hugardt
Elevassistent
Mohammad Albetar
Idrottslärare
Ara Sarkisian
Fritidshemsassistent
Bahram Borna
Elevassistent
Björn Tillaeus
Förstelärare
Camilla Sundell
Lärare
Caroline Backlund
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Musiklärare
Clara Dahlberg
Lärare
Cristin Svedberg
Lärare
Daniel Nyman
Lärare
Darivan Selim
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Hala Alwani
Lärare
Helena Frängsmyr
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Logoped
Helena Rommel
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Elevassistent
Joel Norlin
Lärare
Karin Jonsson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Fritidshemsassistent
Kim Strömberg
Elevassistent
Kristoffer Strömgård
Fritidshemsassistent
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Fritidshemsassistent
Melissa Jakobsson
Lärare
Nazanin Lilja
Fritidshemsassistent
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare
Sissela Montas
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Barnskötare
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulrika Manders
Barnskötare
Veronica Alba
Musiklärare (tjänstledig)
Yvonne Palm Lebel
Lärare
Åsa Björklin
Uppdaterad: