Personal

Lärarassistent
Anneli Rönnqvist
Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt
Fritidspedagog
Ara Sarkisian
Fritidspedagog
Anne-Helene Stagårdh
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Idrottslärare
Fredrik Brinck
Lärare
Hala Alwani
Fritidspersonal
Carina Danielsson
Lärare
Frida Bergström
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare/Spec. Lärare
Kajsa Alfredsson
Lärare
Karin Jonsson
Förskollärare
Karin Mårtensson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT Ansvarig
Keith Lund
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Elevassistent
Lena Valberg-Kalantar
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marianne Johansson
Lärare
Josefina Nilsson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Mia Steffner
Lärare
Mia Mårtensson
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Lärare/Fritidspedagog
Pia Wennerstrand
Fritidspersonal
Reber Jamshir
Fritidspedagog/samordnare
Rosario Vega
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Lärare/Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Lärare
Åsa Ekström
Musiklärare
Yvonne Lebel Palm
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Fritidspersonal
Veronica Alba
Lärare
Helena Frängsmyr
Lärare
Anders Prammefors
Förskollärare
Caroline Backlund
Lärare
Zandra Boivie
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Lärarassistent
Kristoffer Strömgård
Lärarassistent
Kim Lindergren
Lärare
Inger Labadie Forsell
Lärarassistent
Teofilo Rivera Garibello
Lärare
Synnöve Tröen
Lärare
Maria Jennerstig
30 augusti 2017