Personal

Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt
Lärare idrott och Hälsa
Kjell Edberg ( vikarie)
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Sabina Nilsson ( tjänstledig )
Lärare
Karin Jonsson
Förskollärare
Karin Mårtensson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/Webbred.IT
Keith Lund
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marianne Johansson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Mia Steffner
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Fritidspersonal
Veronica Alba
Lärare
Helena Frängsmyr
Lärare
Caroline Backlund
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Lärare
Hala Alwani (tjänstledig)
Musiklärare
Julia Aali ( vikarie)
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Daniel Nyman
Logoped
Helena Rommel
Elevassistent
Cim Hagström ( tjänstledig HT 20 )
Lärare
Åsa Björklin
Lärare
Cristin Svedberg
Elevassistent
Joel Norlin
Elevassistent
Björn Tillaeus
Lärare
Sissela Montas
Uppdaterad: