Personal

Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt
Elevassistent
Björn Tillaeus
Lärare
Camilla Sundell
Lärare ( tjänstledig )
Caroline Backlund
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Cristin Svedberg
Lärare
Daniel Nyman
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Helena Frängsmyr
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Logoped (tjänstledig )
Helena Rommel
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Elevassistent
Joel Norlin
Musiklärare
Julia Aali ( vikarie)
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Lärare
Karin Jonsson
Förskollärare
Karin Mårtensson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Lärare idrott och Hälsa
Kjell Edberg ( vikarie)
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Elevassistent
Linda Gustafsson
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Lärare
Marianne Johansson
Förskollärare
Mia Steffner
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Lärare
Sabina Nilsson ( tjänstledig )
Lärare
Sissela Montas
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Veronica Alba
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Lärare
Åsa Björklin
Uppdaterad: