Personal

Skolkurator
Anette Ragnarsson.
Slöjdlärare, textil
Anette Hallén
Lärare
Anna-Karin Fröberg
Skolpsykolog
Anna-Carin Carlsson
Fritidspersonal
Ann-Cathrin Englin
Lärare
Annika Hugardt
Fritidspedagog
Ara Sarkisian
Fritidspedagog
Kim Strömberg
Idrottslärare
Fredrik Brinck
Fritidspersonal
Jenny Brodin
Lärare
Frida Bergström
Lärare
Sabina Nilsson
Lärare
Karin Jonsson
Förskollärare
Karin Mårtensson
Rektor
Katarina Lehrberg
Vaktmästare/IT
Keith Lund
Lärare
Marcus Bergehamn Borelius
Fritidspedagog
Lennart Jansson
Förskollärare
Linda Danielsson
Lärare
Marianne Johansson
Elevassistent
Linda Gustafsson (tjänstledig)
Lärare
Louise Andersson
Förskollärare
Mia Steffner
Lärare
Mia Mårtensson
Fritidspedagog
Pathric Eriksson
Fritidspersonal
Reber Jamshir (tjänstledig)
Fritidspedagog/Fritidssamordnare
Rosario Vega
Slöjdlärare, trä/metall
Tina Säfström
Lärare/Speciallärare
Ulrika Manders
Fritidspersonal
Tomas Andersson
Speciallärare
Ulla Ackelid-Robertsson
Fritidspersonal
Veronica Alba
Lärare
Helena Frängsmyr
Lärare
Caroline Backlund
Biträdande Rektor
Zandra Boivie
Skoladministratör
Helena Lörhammer
Lärare
Hala Alwani
Musiklärare
Yvonne Lebel Palm (tjänstledig)
Skolsköterska
Chatarina Ljungberg
Lärare
Daniel Nyman (tjänstledig)
Logoped
Helena Rommel
Elevassistent
Cim Hagström
Lärare
Åsa Björklin
Lärare
Inger Labadie Forsell (vikarie)
Lärare musik ( vikarie )
Karolin Engman
Uppdaterad: