Ledarskapsuppdrag

Ledarskap handlar om att leda sig själv och andra så att reflektioner över ledarskapet och gemensamma erfarenheter värderas och leder till utveckling.

Uppsävjaskolans pedagogiska ledarskap kännetecknas av att:

• vi visar tillit till elevens förmåga.
• vi har en god kommunikation och visar hänsyn och respekt i mötet med elever och föräldrar.
• vi skapar tydliga spelregler och arbetar målinriktat i våra grupper.
• vi varierar vårt sätt att leda utifrån gruppens behov.
• vi tar itu med utmaningar och problem med lyhördhet.
• vi inspirerar och engagerar genom flexibilitet, variation och delaktighet.

Ledarskap innebär att leda människor till platser som de inte hade tänkt på att gå till på egen hand.

                                                                                  

Uppdaterad: