Förskoleklass

Välkomna till oss i Förskoleklass !

  

Vår vision är att sträva efter att främja elevens utveckling och livslånga lust att lära. Varje elev ska få känna glädje och trygghet och få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens.

Genom språklekar och Bornholmsmodellen tränar eleven sitt språkliga kunnande. Eleven får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter som en grogrund för fortsatt lärande.
Genom praktiska och teoretiska övningar tränar eleverna sin matematiska förmåga. Vi arbetar även med digitala verktyg som Ipads och datorer i vår undervisning.
Genom värdegrundsövningar erbjuder vi utrymme för eleven att stärka sin självkänsla och utveckla sin förmåga till samarbete.
Genom att skapa med olika material uppmuntras elevernas kreativitet och fantasi.
Genom att erbjuda eleverna idrott  utvecklar de sin grovmotorik och får uppleva rörelseglädje. De får också möjlighet till sång musik och dans. 

Då vi har en härlig skolgård med skogen in på knuten finns det dagligen tillfälle till utomhuslek och naturlektioner.

Vi som arbetar här är : Linda Danielsson, Mia Steffner, Karin Mårtensson, Kim Strömberg (ej med på bild) och Ann-Cathrin Englin.

1 september 2017