Förskoleklass

Rosario Vega : fritidspedagog
Caroline Backlund : fritidspedagog  ( nu lärare ÅK 5 )
Karin Mårtensson : förskollärare
Linda Danielsson : förskollärare
Mia Steffner : förskollärare
Linda Gustafsson : elevstöd/fritidspersonal  (  slutat )

 

Ej med på bild : 
Kristoffer Strömgård : fritidspersonal/elevstöd
Mia Mårtensson : speciallärare
Ulla Ackelid Robertsson : speciallärare
Inger Labadie Forsell: fritidspersonal/elevstöd

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass