Avslutning och sommar på Uppsävjaskolan

Alla är varmt välkomna att delta på våra sommaravslutningar i Sävja kyrka fredagen den 10 juni. 
Skoldagen börjar som vanligt 08.15 i alla klasser och i tre omgångar samlas vi under förmiddagen för att avsluta läsåret i Sävja kyrka. Familj och vänner inbjuds att delta men vi önskar att eleverna får tåga in i kyrkan först och inta sina platser och att övriga deltagare fyller på därefter. Vi hoppas att alla ska få plats då vi nu genomför tre, något kortare avslutningar för att undvika trängsel.  Efter avslutningen är det fritids som tar vid för de elever som har fritidsplats. 

Avslutning 1 för årskurs 1 och 4 
08.15 Eleverna ställer upp klassvis på skolgården och tågar till kyrkan 
08.20 Avslutningen börjar 

Avslutning 2 för årskurs F-klass och 2 
09.00 Eleverna ställer upp klassvis på skolgården och tågar till kyrkan 
09.10 Avslutningen börjar 

Avslutning 3 för årskurs 3 och 5 
09.40 Eleverna ställer upp klassvis på skolgården och tågar till kyrkan 
09.50 Avslutningen börjar 

Information om sommarfritids
Måndagen den 13 juni är fritids stängt. Då ska vi följa upp årets arbete.
Midsommarafton fredag den 24 juni är fritids stängt. 
I juli (4–29 juli) har Uppsävjaskolans fritidshem stängt. Stordammen har öppet för de elever som behöver vara på fritids under dessa dagar.
Måndagen den 8 och tisdagen den 9 augusti har fritids stängt för planering av läsåret.
 

23 maj 2022