Återinvigning av Pumphuset i Uppsala

 

Klass 4 C har deltagit i återinvigningen av Pumphuset. De ställde frågor om vatten till Mattias Klum, politiker och personal från Uppsala Vatten. Klassen har arbetat med vattenfrågor under våren och de berättade också hur de vårdar "sin egen vattendroppe". Nedan ser vi också tårtan från Uppsala Vatten till klassen för deras arbete runt just vattenfrågor.

  

1 maj 2017