Skolval 2022

Skolval för alla med barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 6!

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 6 i augusti så är det nu dags att fundera över önskemål om skolplacering. Skolvalet pågår under perioden 11-31 januari. Läs mer här!

Om du ska välja till förskoleklass och vill ta del av information och filmer om vår verksamhet i f-klass här på Uppsävjaskolan så klickar du här.

Om du efter att du tagit del av informationen där har frågor så kontaktar du oss via:

zandra.boivie@uppsala.se

katarina.lehrberg@uppsala.se

Med anledning av pandemiläget kommer vi inte bjuda in till Öppet hus inför skolvalet utan hänvisar till informationen ovan och möjlighet att ställa frågor via mejlkontakt

 

18 december 2021