Åk 2

Anna-Karin Fröberg : lärare åk 2  ( 2b sv. ma. so. eng. 2a eng. so. ) 
Ara Sarkisian : fritidspedagog 
Sabina Nilsson : lärare åk 2 ( 2a sv. ma. no. bl. tk. 2b bl. tk. no. )
Tomas Andersson : fritidspersonal/rastpedagog 
Kim Strömberg : fritidspedagog 

Ej med på bild :
Ulla Ackelid Robertsson : speciallärare 
Yvonne Palm Lebel : lärare åk 2 musik
Fredrik Brinck Eriksson : lärare : idrott

Uppdaterad: