Speciallärare

Uppsävjaskolans speciallärare arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har svårigheter att nå kunskapskraven i skolan eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Speciallärare samverkar med elevens övriga lärare kring det som eleven behöver. 

Speciallärare ingår i skolans elevhälsoteam som förutom det individuella elevperspektivet även har i uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Om du har frågor kring stöd i skolan är du välkommen att kontakta någon av speciallärarna.

Om du har frågor kring stöd i skolan är du välkommen att kontakta någon av speciallärarna på telefon 072-5693451 Skicka ett sms med ditt namn och elevens namn så blir du uppringd inom någon dag.

Speciallärare
Ulrika Manders
Speciallärare
Ulla Ackelid Robertsson (Ledig)

Vikarie Annika Hugardt

annika.hugardt@skola.uppsala.se

Speciallärare
Kajsa Alfredsson (Ledig)

Vikarie Mia Mårtensson

mia.martensson@skola.uppsala.se

19 januari 2018