Speciallärare

Uppsävjaskolans speciallärare arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har svårigheter att nå kunskapskraven i skolan eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Speciallärare samverkar med elevens övriga lärare kring det som eleven behöver. 

Speciallärare ingår i skolans elevhälsoteam som förutom det individuella elevperspektivet även har i uppgift att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på skolan. Om du har frågor kring stöd i skolan är du välkommen att kontakta någon av speciallärarna.

Vill du ha kontakt med en speciallärare kan du skicka ett meddelande via e-post eller ringa skolans expedition, 018-727 74 10. 

Om du redan har en överenskommelse med en speciallärare om att ni ska ha telefonkontakt en viss tid kan du ringa 073-582 59 76.

OBS! Det går inte att nå speciallärarna genom sms eller via telefonsvarare.

 

Speciallärare
Ulrika Manders
Speciallärare
Hala Alwani
Uppdaterad: