Föräldramöten

Ni bjuds alla in till föräldramöten under september. Vi vill att dessa möten förutom information om arbetet i klasserna och på fritids även blir ett tillfälle för dialog mellan skola hem och mellan er föräldrar. Om du har ämnen som du önskar ska tas upp på mötet så mailar du ditt barns lärare.

ÅK 2 och åk 3                                  onsdag den 13 september 18.00–19.30

Åk f-klass och åk 1                          onsdag den 20 september 18.00-19.30

Åk 5                                                 onsdag den 27 september 18.00-19.30

Åk 4                                                 onsdag den 27 september 18.45-20.15

25 augusti 2017