Värdegrund

I Uppsävjaskolans värdegrund beskriver vi de värderingar som vi strävar efter att den dagliga verksamheten ska genomsyras av. Vi vill, i ord och handling, ge eleverna en grund som gör att de kan, nu och i framtiden, agera som aktiva samhällsmedborgare med en demokratisk grundsyn.

 

 

                       Värdegrunden 111001.pdf (PDF, 268 KB)

 

 

Uppdaterad: