Fritids- och skolstart augusti HT. 2017 Obs ! Stängt 14/8-15/8

Fritidsverksamheten öppnar igen måndagen 31/7.
Stängt månd. 14/8 och tisd. 15/8 med anledning av planeringsdagar för all personal. 

Förskoleklassens elever har inskolning torsd. 17/8 och fred. 18/8 se länk.

 http://uppsavjaskolan.uppsala.se/verksamheter_egna_sidor/forskoleklass/inskolning-forskoleklass/

Skolstart för alla elever månd. 21/8 
Förskoleklass kl. 8:30 
Klass 1-5 kl. 8:15  

Välkomna ! 

1 augusti 2017