Vill du veta mer om hur vi arbetar förebyggande och åtgärdande mot kränkningar och diskriminering?

 

Som förälder med barn här på Uppsävjaskolan är det viktigt att du känner till hur vi arbetar för att förebygga och åtgärda kränkningar. Vi kartlägger för att upptäcka risker och tar sedan fram åtgärder som vi tror ska minska riskerna. När vi följer upp hur elever upplever sin skolmiljö så ser vi att många elever känner sig trygga och trivs här på skolan.

Trots det vet vi att på alla skolor, och därmed även på Uppsävjaskolan, sker händelser där elever känner sig utsatta. Vi vill få reda på när det är så och där kan du som förälder hjälpa till. Får du veta något - tveka inte att kontakta ditt barns mentor, fritidspersonal eller annan medarbetare här på skolan. När något sker så anmäler vi händelsen för att sedan utreda och sätta in de insatser som vi bedömer är behövliga. Sedan följer vi upp och fortsätter med nya insatser om det behövs. Läs mer i vår Plan mot kränkningar och diskrimineringar.

 

7 september 2021