Åk 1

Pathric Eriksson :  fritidspedagog/rastpedagog
Veronica Alba :  fritidspersonal/elevstöd  
Åsa Björklin : lärare åk1  ( 1a ma. sv. eng. no. tk. 1b eng. no. )
Ann-Cathrin Englin : fritidspersonal/biblioteksassistent
Annika Hugardt : lärare åk1 ( 1a so. bd. 1b sv. ma. so. bd. tk. ) 

Ej med på bild :
Fredrik Brinck Eriksson : idrott
Yvonne Palm Lebel : musik 

Uppdaterad: