Skolregler

Här nedan kan du ta del av våra gemensamma skolregler. Förutom dessa så arbetar varje klass, i starten av läsåret,  fram de regler som kan behövas för arbetsro och trivsel.

 Uppsävjaskolans Regelmatris 201216 (1).pdf (PDF, 69 KB)

 Mobilregler 200303.pdf (PDF, 113 KB)

 

 

Uppdaterad: