Skolregler

Här nedan kan du ta del av våra gemensamma skolregler. Förutom dessa så arbetar varje klass, i starten av läsåret,  fram de regler som kan behövas för arbetsro och trivsel.

 Uppsävjaskolans skolgårdsregler 200303.pdf (PDF, 91 KB)

 Skolregler för Uppsävjaskolan 150628.pdf (PDF, 133 KB)

 Mobilregler 200303.pdf (PDF, 113 KB)

 

 

Uppdaterad: