Skolregler

Här nedan kan du ta del av våra gemensamma skolregler. Förutom dessa så arbetar varje klass, i starten av läsåret,  fram de regler som kan behövas för arbetsro och trivsel.

 Uppsävjaskolans skolgårdsregler 160820.pdf (PDF, 271 KB)

 Skolregler för Uppsävjaskolan 150628.pdf (PDF, 133 KB)

 

 

 

Uppdaterad: